Khác biệt giữa các bản “Nhà Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Notelist|40em}}
 
== ThamChú khảothích ==
 
=== Chú thích ===
{{tham khảo|4}}
 
=== ThưTham mụckhảo ===
{{Refbegin|colwidth=25em}}
* {{citation |given1 = Anita N. |surname1 = Andrew |given2 = John A. |surname2 = Rapp |title = Autocracy and China's Rebel Founding Emperors: Comparing Chairman Mao and Ming Taizu |location = Lanham |publisher = Nhà xuất bản Rowman & Littlefield |year = 2000 |isbn = 978-0-8476-9580-5 |postscript = . |ref=harv }}