Khác biệt giữa các bản “Nhà Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* ''Thương'' là những thương nhân và thương nhân và họ chỉ buôn bán và vận chuyển lương thực và hàng hóa do hai giai cấp nông và công làm ra. Vì vậy, rất nhiều thương nhân đã mua đất đai để được xã hội tôn trọng hơn. Tuy nhiên, phần lớn dân chúng tin rằng những người buôn bán chỉ bị thúc đẩy bởi lòng tham và họ không đóng góp những gì tốt đẹp hơn cho xã hội.
 
Vào thời trước triều đại nhà Minh, ''sĩ'' là tầng lớp được tôn trọng nhất trong xã hội ngoại trừ hoàng đế và quan lại. Nhưng trong triều Minh, chủ [[chủ nghĩa tư bản]] đã giúp ''thương'' vốn là tầng lớp thấp nhất vươn lên và ngày càng có nhiều người bình dân tham gia vào các hoạt động kinh doanh.
 
=== Đời sống thành thị và nông thôn ===