Khác biệt giữa các bản “Tứ dân”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* Thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội.
Và với 4 tầng lớp như thế, thì những người làm nghề ca hát không thuộc tầng lớp nào, nên mới có câu '''Xướng ca vô loài'''.
 
==Tham khảo==
* Nguyễn Tiến Dũng, ''Văn hoá Việt Nam thường thức'', Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc.
 
==Chú thích==