Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bảo quản viên không phải là”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{shortcut|WP:KPQL#CHIENCONG}}
[[Image:Wikipedia Administrator.svg|thumb|100px|Một bảo quản viên chỉ là một thành viên bình thường có thêm cái xô nước và giẻ lau nhà]]
Những thành viên nào xem việc trở thành [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] là một sự khẳng định cho những đóng góp dưới vai trò là người viết bài hoặc một phần thưởng vì đã viết tốt hay là một dịch vụ tốt nào khác sẽ sớm bị thất vọng. Địa vị bảo quản không đặt bạn vào một vị trí cao hơn trong Wikipedia. Nó không tương đương với [[Wikipedia:Bài viết tốt|bài viết tốt]] hay [[Wikipedia:Bài viết chọn lọc|bài viết chọn lọc]] trong bối cảnh bài viết Wikipedia. Mọi thành viên viết bài có thiện ý, từ một thành viên non trẻ nhất đến một [[Wikipedia:Hành chính viên|hành chính viên]] có kinh nghiệm nhất, đều có địa vị ngang nhau trong Wikipedia. Bạn sẽ không có được nhiều sự tôn trọng hơn chỉ vì bạn là bảo quản viên. Điều này có thể giúp bạn suy nghĩ đến một nghĩa khác của từ "bảo quản viên", đó là một người tổ chức và làm cho bộ máy hoạt động trơn tru, chứ không phải là người điều khiển.
 
Trở thành một bảo quản viên thực sự chỉ là có thể tiếp cận một số công cụ liên quan đến công tác bảo trì mà mọi người đều thừa nhận là những công cụ dễ bị lạm dụng. Do đó, có được địa vị bảo quản chỉ đơn giản là một sự tuyên bố rằng cá nhân đó là một thành viên bình thường, được cộng đồng tin tưởng sẽ sử dụng các công cụ bổ sung một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng. Một bảo quản viên chỉ là một thành viên bình thường có thêm cái xô nước và giẻ lau nhà.