Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Báo cáo 180.93.67.177.
(Báo cáo 180.93.67.177.)
*{{IPvandal|42.117.29.176}} &ndash; On {{No redirect|:Đào Duy Từ}}:. Xóa nội dung hàng loạt. [[Thành viên:Lệ Xuân|<span style="color:#006699;font:">Ha</span><span style="color:#990000;font:">nk</span><span style="color:#339966">iz</span>]] <sup>''[[Thảo luận thành viên:Lệ Xuân|tl]]''</sup> 11:18, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (UTC)
*{{IPvandal|2001:EE0:4682:ED80:61AC:B55B:94E6:FE22}} &ndash; On {{No redirect|:Tố Hữu}}:. Xóa nội dung trang. [[Thành viên:Anewplayer|Anewplayer]] ([[Thảo luận Thành viên:Anewplayer|thảo luận]]) 12:00, ngày 21 tháng 3 năm 2021 (UTC)
*{{IPvandal|180.93.67.177}} &ndash; Xóa nội dung hàng loạt. [[Thành viên:Lệ Xuân|<span style="color:#006699;font:">Ha</span><span style="color:#990000;font:">nk</span><span style="color:#339966">iz</span>]] <sup>''[[Thảo luận thành viên:Lệ Xuân|tl]]''</sup> 13:42, ngày 21 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
== Xóa hàng loạt trang thể loại sai tên do TuanminhBot tạo ra ==