Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Trang thành viên”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Dũng Nguyễn Quang (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của J. Smile (Love & V.A.V.I)
Thẻ: Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi của Dũng Nguyễn Quang (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của J. Smile (Love & V.A.V.I))
Thẻ: Lùi tất cả
: Bạn cũng có trang con kết thúc {{nowrap|bằng <tt>.js</tt>}} {{nowrap|và <tt>.css</tt>}} để lưu trữ bất kỳ tập lệnh thành viên và tùy chỉnh giao diện nào bạn muốn có khi sửa đổi Wikipedia. Chỉ bạn và bảo quản viên giao diện mới có thể sửa đổi các trang đó, mặc dù bất kỳ ai cũng có thể xem chúng.
 
== Tạo một trang mẹcon ==
 
[[File:Tutorial on starting a sandbox article on Wikipedia.ogv|thumb|thumbtime=1|Video hướng dẫn tạo chỗ thử trang thành viên (Tiếng Anh)]]
16.129

lần sửa đổi