Khác biệt giữa các bản “Guitar bass”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
|names=Bass, electric bass guitar, electric bass
|image=Fender_Jaco_Pastorius_Jazz_Bass_angled_(2008-10-14_10.26.56_by_irish10567).jpg
|image_size=250px
|image_capt=Một cây bass
|background=string