Khác biệt giữa các bản “Anh túc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Tham khảo|30em}}
 
== [[Liên kết ngoài]] ==
* {{Wikispecies-inline|Papaver somniferum}}
* {{Commonscat-inline|Papaver somniferum}}
Người dùng vô danh