Khác biệt giữa các bản “Anh túc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* {{Wikispecies-inline|Papaver somniferum}}
* {{Commonscat-inline|Papaver somniferum}}
*[https://tuoitrechinhphuc.com/y-nghia-va-bieu-tuong-cua-hoa-anh-tuc-trong-cuoc-song-cua-chung-ta.html Ý Nghĩa Và Biểu Tượng Của Hoa Anh Túc Trong Cuộc Sống Của Chúng Ta]
{{Taxonbar|from=Q131584}}
{{Authority control}}
Người dùng vô danh