Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quy tắc bàn tay phải”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Sử dụng==
[[File:Coil right-hand rule.svg|250px|nhỏ|phải|Quy tắc nắm tay phải để xác định chiều [[cảm ứng từ]] B và chiều dòng điện trong cuộn dây dẫn]]
 
+ Quy tắc bàn tay phải để xác định chiều của dòng điện khi biết chiều của cảm ứng từ hoặc xác định chiều của cảm ứng từ khi biết chiều của dòng điện