Khác biệt giữa các bản “Chi Nghệ”

không có tóm lược sửa đổi
* ''[[Curcuma rubescens]]'' <small>Roxb., 1810</small>
* ''[[Curcuma rubrobracteata]]'' <small>Škorničk., M.Sabu & Prasanthkumar, 2003</small>
* ''[[Curcuma ruiliensis]]'' <small>Juan Chen, Yu‐Shi Ye & Nian‐He Xia, 2021</small><ref name=Chen21/>: Nga truật Thụy Lệ (瑞丽莪术).
* ''[[Curcuma sahuynhensis]]'' <small>Škorničk. & N.S.Lý, 2015</small>: Nghệ Sa Huỳnh, rau nghệ.
* ''[[Curcuma saraburiensis]]'' <small>Boonma & Saensouk, 2019</small>