Khác biệt giữa các bản “Trang Giản Vương”

 
==Danh sách==
*# MinhKim triều TĩnhQuảng GiangBình Trang Giản Vươngquận vương [[ChuĐồ Đan KínhTrinh]] ([[:zh:朱佐敬徒单贞|朱佐敬徒单贞]])
*# [[Nam Tống]] Tần Trang Giản Vương (hoặc Đại Ninh Trang Giản quận vương, Thuận Trang Giản Vương, Vệ Trang Giản Vương và Ngô Trang Giản Vương) [[Ngô Ích]]
* Minh triều Tĩnh Giang Trang Giản Vương [[Chu Tá Kính]] ([[:zh:朱佐敬|朱佐敬]])
*# Minh triều LâmTĩnh TuyềnGiang Trang Giản Vương [[Chu DungKính]] ([[:zh:朱美塎佐敬|朱美塎佐敬]])
*# Minh triều BảoLâm AnTuyền Trang Giản Vương [[Chu Công LuyệnDung]] ([[:zh:朱公𨱈美塎|朱公鍊美塎]])
*# Minh triều [[NhữBảo DươngAn Trang Giản Vương [[Chu Công Luyện]] ([[:zh:朱公𨱈|朱公鍊]])
*# Minh triều Tạc[[Nhữ ThànhDương Trang Giản Vương [[Chu Hữu Kiểu]] ([[:zh:朱有燆|朱有燆]])
*# Minh triều [[NghiTạc PhongThành Trang Giản Vương [[Chu Hữu Kiểu]] ([[:zh:朱有燆|朱有燆]])
*# Minh triều Thông[[Nghi SơnPhong Trang Giản Vương [[Chu Quý Tường]] ([[:zh:朱季垟|朱季垟]])
*# Minh triều AnThông KhâuSơn Trang Giản Vương [[Chu DươngQuý GiámTường]] ([[:zh:朱阳鐆季垟|朱阳鐆季垟]])
*# Minh triều [[ChuAn Duyệt Hy|Vĩnh XuyênKhâu Trang Giản Vương [[Chu Dương Giám]] ([[:zh:朱阳鐆|朱阳鐆]])
*# Minh triều [[ThanhChu NguyênDuyệt Hy|Vĩnh Xuyên Trang Giản Vương]]
*# Minh triều [[CônThanh SơnNguyên Trang Giản Vương]]
*# Minh triều [[NhạcCôn BìnhSơn Trang Giản Vương]]
*# Minh triều [[ChuNhạc Phạm Thự|Thông VịBình Trang Giản Vương]]
*# Minh triều [[Chu TuấnPhạm TạThự|HoàiThông NhânVị Trang Giản Vương]]
*# ViệtMinh Namtriều [[Chu DuyTuấn ThiệuTạ|HậuHoài Nhân Trang Giản Vương]] (truy tôn)
# Việt Nam [[Lê Duy Thiệu|Hậu Lê Trang Giản Vương]] (truy tôn)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh