Khác biệt giữa các bản “Minh Thành Tổ”

 
== Nhận xét ==
Cuộc đời của Minh Thành Tổ là một sự truy cầu quyền lực, uy danh và vinh quang. Ông bị coi là phản nghịch, soán vị cháu của mìnhtrai, nhưng đãrồi chứng minh được bản thân xứng đáng là hoàng đế hơn, là một người có thể tiếp nối các di sản của [[Minh Thái Tổ]]. Ông trái lại với tổ huấn của vua cha, dời đô vềlên phía bắc bắc, mở cửa buôn bán, thực hiện cácnhiều chiến dịch tấn côngđánh thẳng vào quân Mông Cổ nhưng triều Minh dưới thời ông hùng mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự, bản đồ được mở rộng. Nhờ vào các cuộc hải trình của Trịnh Hòa, Trung Quốc biết được thêm nhiều vùng đất mới trên thế giới. Ông chăm chỉ làm việc để gìn giữ và phát huy [[Trung quốc|văn hóa truyền thống Trung Quốc]]. Các cải cách của Thành Tổ về kinh tế, giáo dục và quân sự đem lại những lợi ích chưa từng có cho người dân và đất nước. Bản đồ Nhà Minh dưới thời Minh Thành Tổ là to lớn nhất, tuy nhiên sau khi ông mất thì nhân dân các nước bị đô hộ đó đều giành lại được lãnh thổ và độc lập. Quân đội Nhà Minh lúc cực thịnh dưới thời ông có hơn 1 triệu 2 trăm nghìn người, tuy nhiên đội quân này đã mất các khả năng thực hiện các chiến dịch phản công vì các quân chủ đời sau không biết gì về quân sự. Ông cũng đã đặt nền móng cho sự loạn chính của hoạn quan và chế độ gián điệp đã hàm oan bao nhiêu người, dẫn đến sự bất ổn và suy vong của Nhà Minh. Triều đại của ông được xem là một phước lành nhưng đầy máu tươi của nhân dân Trung Quốc.
 
Minh Thành Tổ giành được ngai vàng trên chiến trường nên vẫn thường được xem như là vị hoàng đế khai quốc thứ hai của Nhà Minh. Công lao của ông với đất nước, văn trị hay võ công, có thể so sánh với các vị đại đế như [[Tần Thủy Hoàng]], [[Hán Vũ Đế]], [[Đường Thái Tông]], [[Tống Thái Tổ]]. Hoàng đế [[Khang Hy]] Nhà Thanh đã từng viết về Triều đại và sự cai trị của ông: "Trị long [[Nhà Đường|Đường]] [[Nhà Tống|Tống]]" (cai trị tốt hơn cả Đường Tống).