Tàn Kiếm

Tham gia ngày 28 tháng 7 năm 2020
 
 
{{-}}{{Userbox-r|id=[[File:Gautier - Salpetriere.JPG|70px]]|id-c=#0000FF|id-fc={{{id-fc|#0000FF}}}|id-s=15|info=Thành viên này đang cố gắng tái hòa nhập cộng đồng.|info-c=#F5F5DC|info-fc={{{info-fc|black}}}|nocat={{{nocat|}}}|border-c=#0000FF}}{{-}}{{Thành viên yêu thích Jisoo}}
{{-}}{{Thành viên yêu thích Jisoo}}