Khác biệt giữa các bản “Thi Nại Am”

=== Về việc sáng tác [[Hậu Thuỷ hử]] ===
Sau khi Thi Nại Am đã sáng tác xong 70 hồi truyện Thủy hử, vua [[nhà Nguyên]] đọc xong truyện đã nổi giận bắt giam Thi Nại Am và hạ lệnh phải viết tiếp đoạn sau, kể về việc Lương Sơn Bạc bị dẹp, nếu không sẽ bị xử tội.
Sau 1 năm, Hậu Thủy hử hoàn thành, Thi Nại Am mang dâng vua Nguyên. Vua Nguyên xem xong rất bằng lòng, hạ lệnh thả Thi Nại Am. Từ đó ông và con gái sống vui vẻ tới cuối đời, không lo muộn phiền.
 
== Tác phẩm ==