Khác biệt giữa các bản “Phạm Đình Kính”

(Nội dung sai)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi lại thủ công Xóa nội dung đề mục
Thẻ: Thêm nội dung không nguồn
 
       Chớ nói mơ hồ chuyện kính tin !
 
 
Vịnh Làng Hoa và Đền làng Cây cảnh Vị Khê
 
Việc tốt xưa nay kế đó hay
Sớm hôm làng biển chăm cấy cày
Lầu vàng điện ngọc tranh giàu có
Mấy kẻ về già được thấy may
Trục bắc Đằng Giang công đệ nhất
Cư Nam Nguyễn tướng đức vi tam.
 
(Đại ý của mấy câu thơ trên là: Trận Bạch Đằng Giang lập công đầu, ở vùng đất trấn Sơn Nam Hạ ông đứng sau trời đất)
 
==Thờ tự==
98

lần sửa đổi