Khác biệt giữa các bản “Thích Thanh Bích”

không có tóm lược sửa đổi
n
| tiền tố = [[Hòa thượng]]
| tên = Thích Thanh Bích
| tên gốc = 釋清㑂
| hình = Thích Thanh Bích.jpg
| chú thích hình = Chân dung Hòa thượng Thích Thanh Bích