Khác biệt giữa các bản “Thủy điện Hoàng Đăng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
}}
{{coord| 26| 33| 35| N| 99| 07| 11| E| format=dms| display=title}}
'''Thủy điện Hoàng Đăng''' (Huangdeng) là [[thủy điện]] xây dựng trên dòng [[sông Lan Thương]] ([[Mê Kông]]) ở huyện tự trị [[Lan Bình]], châu tự trị [[Nộ Giang]], tỉnh [[Vân Nam]], [[Trung Quốc]].
 
Đập Hoàng Đăng là đập trọng lực, với nhà máy thuỷ điện có công suất 1.900 MW. Việc xây dựng đập bắt đầu năm 2010, dự kiến vận hành năm 2016, với toàn bộ dự án hoàn thành năm 2017 <ref>{{Chú thích web | url =http://news.bjx.com.cn/html/20130930/462966.shtml | tiêu đề =Huang Teng Hydropower Project in Yunnan Province in mid-November closure (云南黄登水电站工程计划于11月中旬截流) | nhà xuất bản =Polaris Power Network News | ngày tháng =ngày 30 tháng 9 năm 2013 | ngày truy cập =ngày 17 tháng 6 năm 2014 | ngôn ngữ =Chinese}}</ref><ref>{{Chú thích web |url =https://www.cjwsjy.com.cn/html/2011-08/4647.html |tiêu đề =Huang Teng Power Stations civil engineering and installation of metal structures |ngày tháng =ngày 28 tháng 8 năm 2011 |ngày truy cập =ngày 17 tháng 6 năm 2014 |ngôn ngữ =Chinese }}</ref>.