Khác biệt giữa các bản “Văn Sơn, Vân Nam”

n
 
 
== Dân số dân tộc ==
Năm 2017, dân số của VânVăn Nam Zhuang và quận tự trị MiaoSơn là 3,636 triệu người, tăng 0,4%. Trong số đó: 2.152.100 dân nông thôn, chiếm 59,19% tổng dân số. Dân số đô thị là 1.483,9 nghìn, và tỷ lệ đô thị hóa là 40,81%. Dân số thiểu số là 2,109 triệu người, chiếm 58,0% tổng dân số. Tỷ lệ sinh là 13,70, tỷ lệ tử vong là 6,55 và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 7,15. [7]
 
Tỉnh Vân Nam là nơi sinh sống của hơn 20 dân tộc bao gồm HanHán, ZhuangTráng, MiaoMiêu, YiDi, YaoDao, HuiHồi, DaiĐại, Buyi, Mông Cổ và Bai, với tổng dân số 3,7 triệu người và mật độ dân số 115 người trên một km2, trong đó: dân tộc thiểu số Dân số là 1,943 triệu người, chiếm 56,6% tổng dân số.
 
== Du lịch ==