Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hinunangan, Nam Leyte”

Seav đã đổi Thảo luận:Hinunangan, Nam Leyte thành Thảo luận:Hinunangan: provincial disambiguator is not needed
(Seav đã đổi Thảo luận:Hinunangan, Nam Leyte thành Thảo luận:Hinunangan: provincial disambiguator is not needed)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
131

lần sửa đổi