Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang Trung, Trùng Khánh”

Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
Đến năm 2019, xã Quang Trung được chia thành 10 xóm: Bản Ngắn, Búng Ổ, Bản Chang, Sác Hạ, Sác Thượng - Cốc Đứa, Bản Ga - Roỏng Khuất, Lũng Lạn, Pác Rình - Kéo Háo, Tắng Giường - Ngã Tư, Lũng Ngùa.
 
Ngày [[9 tháng 9]] năm [[2019]], sáp nhập hai xóm Sác Hạ và Lũng Ngùa thành xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa, sáp nhập hai xóm Búng Ổ và Sác Thượng - Cốc Đứa thành xóm Sác Thượng - Búng Ổ, sáp nhập hai xóm Tắng Giường - Ngã Tư và Bản Ga - Roỏng Khuất thành xóm Thôn Ga.<ref name=NQ-HĐND>[http://soytecaobang.gov.vn/Default.aspx?sname=syt&sid=1317&pageid=32322&p_steering=87245 Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng]{{Liên kết hỏng|date=2021-03-25 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
Ngày [[1 tháng 3]] năm [[2020]], huyện [[Trà Lĩnh (huyện)|Trà Lĩnh]] giải thể, xã Quang Trung được sáp nhập vào huyện Trùng Khánh.<ref name=NQ897>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-897-NQ-UBTVQH14-2020-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-tinh-Cao-Bang-435414.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
290.648

lần sửa đổi