Khác biệt giữa các bản “Cầu đường bộ Bình Lợi”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{coord| 10.824710| 106.709562| type:landmark| format=dms| name=Cầu Bình Lợi| display=title}}
{{Để|cầu đường sắt cùng tên|Cầu đường sắt Bình Lợi}}
{{Thông tin cầu
| Tên = Cầu Bình Lợi