Khác biệt giữa các bản “Bị can”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Nhiệm vụ người mới
Thẻ: Nhiệm vụ người mới
{{Dead end|date=tháng 7 2018}}
 
'''Bị can''' là người hoặc pháp nhân đã bị khởi tố về hình sự<ref>{{chú thích web | url = https://thuvienphapluat.vn/tnpl/1331/Bi-can?tab=0 | tiêu đề = Thuật ngữ pháp lý | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 3 năm 2021 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> và phải có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra hoặc [[Viện kiểm sát]].<ref>{{Chú thích web|url = http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx|tiêu đề = Bộ luật Tố tụng hình sự}}</ref><ref>{{chú thích web | url = https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/phan-biet-bi-can-va-bi-cao-230-7830-article.html | tiêu đề = Phân biệt bị can và bị cáo | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 3 năm 2021 | nơi xuất bản = LuatVietnam | ngôn ngữ = }}</ref> Bị can thường bị nhầm lẫn khái niệm với [[bị cáo]].