Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Cần Thơ”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
| style="text-align:center;" | 4
| Khu V - Khu Hòa An
|554 Quốc Lộ 61, [[Hòa An]], [[Phụng Hiệp]], [[Hậu Giang]]
| style="text-align:center;" | 111.29
| style="text-align:center;" | 5
|Khu V
| Lê Hồng Phong, P.3, [[Sóc Trăng (thành phố)|TP Sóc Trăng]], [[Sóc Trăng]]
|[[Sóc Trăng]]
| style="text-align:center;" | -1.3
| Khu đào tạo mới tại Sóc Trăng
|''dự kiến''<ref>{{Chú thích web|url=https://www.sggp.org.vn/du-kien-mo-khu-v-dai-hoc-can-tho-tai-soc-trang-717740.html|tựa đề=Dự kiến mở Khu V - Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng}}</ref><ref>{{chú thích web|title=Thống nhất chủ trương mở Khu V - Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng|url=https://www.sggp.org.vn/thong-nhat-chu-truong-mo-khu-v-dai-hoc-can-tho-tai-soc-trang-721185.html}}</ref>
|-
!'''II'''
|-
| style="text-align:center;" | 3
|Trung tâm Nông nghiệp<br /> Công nghệ cao
|[[Vĩnh Thạnh]], [[Cần Thơ|TP.Cần Thơ]]
| style="text-align:center;" | -
| -
|''đang nghiên cứu'' <ref>{{Chú thích web|url=https://baocantho.com.vn/du-an-trung-tam-dao-tao-nghien-cuu-va-ung-dung-nong-nghiep-cong-nghe-cao-se-duoc-trien-khai-tai-huy-a130463.html|tựa đề=Dự án Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao sẽ được triển khai tại huyện Vĩnh Thạnh }}</ref>
|-
| style="text-align:center;" | 4
|Trung tâm Phú Quốc
|[[Phú Quốc]], [[Kiên Giang]]
|''đang nghiên cứu'' <ref name="JICAREPORT" />
|-
| style="text-align:center;" | 45
|Trung tâm Nghiên cứu biển<br /> Cù Lao Dung
|[[Cù Lao Dung]], [[Sóc Trăng]]