Tàn Kiếm

Tham gia ngày 28 tháng 7 năm 2020
 
''– [[Hoàng Sào]]''{{Efn|Hoàng Sào viết bài thơ này sau khi thi trượt. Vài năm sau, ông lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa nông dân, giáng một đòn chí tử cho [[nhà Đường]].}}
 
== Song ==
 
[https://www.youtube.com/watch?v=8dDaAypFQJk]
 
== Về bản thân ==