Khác biệt giữa các bản “Ý vương”

 
# [[Đông Hán]] [[Lưu Chi|Đông Hải Ý Vương]]
# Bắc Ngụy [[Thác Bạt Lễ|Cao Lương Ý vương]]
# Bắc Ngụy Nam Bình Nguyên Ý Vương [[Phùng Đản]] ([[:zh:冯诞|冯诞]]) trước kia từng làm Trường Lạc Nguyên Ý Công).
# [[Bắc Ngụy]] [[Thác Bạt Đề|Lâm Hoài Ý Vương]] (sau bị bãi chức, ít lâu sau phục phong làm Trường Hương Ý Hầu)
# [[Lý Thiên Tích|Đường Ý Vương]] ([[Đường Cao Tổ]] truy tôn, sau [[Đường Cao Tông]] cải thụy hiệu là [[Quang Đế]])
Người dùng vô danh