Khác biệt giữa các bản “Dylan Levitt”

n
Thẻ: Sửa ngày tháng năm
 
=== Quốc tế ===
{{updated|12 tháng 11 năm 2020}}<ref>{{NFT player}}</ref>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="3" |{{nft|Wales}}
|-
!Năm!!Trận!!Bàn
!Trận
!Bàn
|-
|2020||5||0
|5
|0
|-
|2021||1||0
!Tổng cộng
|5-
!5
!Tổng cộng!!6!!0
!0
|}