Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Rùa thần Kim Quy”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
{{tham khảo|2}}
 
== Liên kết ngoài ==
 
# Nghia M. Vo: ''Legends of Vietnam: An Analysis and Retelling of 88 Tales'', McFarland, Jefferson NC 2012, S. 69–72, 103–107
# Nghia M. Vo: ''Legends of Vietnam: An Analysis and Retelling of 88 Tales'', McFarland, Jefferson NC 2012, S. 120/121
# Arne Perras, Süddeutsche Zeitung: [http://www.sueddeutsche.de/politik/vietnam-tod-der-obersten-schildkroete-1.2828673 Tod der Obersten Schildkröte], 21. Januar 2016
{{Lịch sử Việt Nam thời An Dương Vương}}
{{Động vật trong văn hóa}}