Khác biệt giữa các bản “Viện Hàn lâm Khoa học Nga”

không có tóm lược sửa đổi
 
Tổng cộng ở Viện (theo số liệu tháng 11 năm 2020) có 1008 cơ quan khoa học, hơn 50.000 cán bộ khoa học, trong số đó có 861 viện sĩ và 1114 viện sĩ thông tấn.
 
Viện là thành viên quốc gia của [[Hội đồng Khoa học Quốc tế]] (ISC), và cả tổ chức tiền nhiệm của nó là [[ICSU]] trước đây.<ref name =IscMemb >[https://council.science/members/online-directory/ ISC Membership Online Directory], 2020. Truy cập 01/04/2021.</ref>
 
== Lịch sử ==