Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nha Hố”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Hiện nay thông tin trong bài này phù hợp để viết 2 bài mới thích hợp hơn là [[Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố]] và [[Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố]], vì vậy tôi đề xuất xóa bài hiện tại để viết 2 bài mới này. [[Thành viên:Hari caaru|Hari caaru]] ([[Thảo luận Thành viên:Hari caaru|thảo luận]]) 19:40, ngày 26 tháng 3 năm 2021 (UTC)
;Xóa
# {{bqx}} Nếu bài viết về một chủ đề nào đó nổi bật gắn với địa danh Nha Hố thì tôi cho là nổi bật (Ví du: Nho Nha Hố, Giống cây trồng Nha Hố, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố, Nông nghiệp Nha Hố... nếu Nho, Giống cây trồng, Viên nghiên cứu, công ty đó là nổi bật). Bài viết về một địa danh mà ở đó chỉ có giống cây trồng thì chưa thực sự nổi bật. Tôi tạm thời bỏ phiếu xóa[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 14:52, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
;Giữ
#{{bqg}} Tôi là người viết và tạo bài này. Hãy nhìn nhận độ nổi bật bằng một nhóm người dùng Wikipedia là nhà khoa học nông nghiệp như tôi để thấy Nha Hố là một trung tâm nông nghiệp lớn của miền Nam Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà nó từng là Trại nông nghiệp lớn nhất thời Pháp thuộc (cùng với 3 trại nông nghiệp khác (nguồn trong bài viết) Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp của Việt Nam Cộng Hòa và sau đó là Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ (nguồn như trong bài). Tất cả kỹ sư nông nghiệp, người Ninh Thuận đều công nhận nó là đủ nội bật trong lĩnh vực vùng nông nghiệp lớn (ví dụ như [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]]). [[Thành viên:tbmainam|tbmainam]] ([[Thảo luận Thành viên :tbmainam|thảo luận]]) 01:36, ngày 27 tháng 3 năm 2021 (UTC)