Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

Quốc hội VN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38%.
n
(Quốc hội VN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38%.)
| leader_name2 = [[Nguyễn Xuân Phúc]]
| leader_title3 = [[Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Chủ tịch Quốc hội]]
| leader_name3 = [[Nguyễn Thị Kim Ngân]]''trống''
| leader_title4 =
| leader_name4 =