Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nha Hố”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
;Xóa
# {{bqx}} Nếu bài viết về một chủ đề nào đó nổi bật gắn với địa danh Nha Hố thì tôi cho là nổi bật (Ví du;: Nho Nha Hố, Giống cây trồng Nha Hố, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố, Nông nghiệp Nha Hố... nếu Nho, Giống cây trồng, Viên nghiên cứu, công ty đó là nổi bật). Bài viết về một địa danh mà ở đó chỉ có giống cây trồng thì chưa thực sự nổi bật. Tôi tạm thời bỏ phiếu xóa[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 14:52, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::#:{{re|Goodmorninghpvn}} Ý kiến của bạn cũng là ý kiến của tôi. Giống như tôi đã nêu ở dưới, cần có một sự phân biệt rạch ròi về chủ thể ở đây. Hiện nay có '''1 sự thật không thể chối cãi được, đó là: Nếu tìm nguồn về các chủ thể gắn liền địa danh Nha Hố, cụ thể là: Giống cây trồng Nha Hố, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố... thì rất nhiều, còn về địa danh Nha Hố nói chung thì hầu như là số 0'''. Phải viết một bài về 1 chủ thể mà ngay từ đầu bản thân chủ thể đó không hề có lấy 1 nguồn, mà đnb là phải nhờ các chủ thể khác '''hợp lại đẩy lên''' thực sự tôi cho rằng như vậy là khá khiên cưỡng. [[Thành viên:Hari caaru|Hari caaru]] ([[Thảo luận Thành viên:Hari caaru|thảo luận]]) 15:16, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::#:Độ nổi bật của bài hiện nay, tôi cho là chỉ tạm chấp nhận được (một cách gượng ép). Một thông tin quan trọng họa may có thể (??) khẳng định được độ nổi bật, đó là việc ký tự viết tắt "NH" trên các giống cây là tên địa danh này, hoàn toàn vẫn chưa có nguồn nào nói, mà hiện nay chỉ có '''lời khẳng định về điều này qua một số người tự nhận là người địa phương'''. [[Thành viên:Hari caaru|Hari caaru]] ([[Thảo luận Thành viên:Hari caaru|thảo luận]]) 15:27, ngày 29 tháng 3 năm 2021 (UTC)
#:: Để một dòng/giống cây trồng hoặc nông sản là nổi bật thì còn rất nhiều vấn đề phải bàn. Nếu chủ đề này được thống nhất thông qua, thì sẽ phát sinh theo nhiều chủ đề tương tự được cho là nổi bật, và lúc đó wiki chất lượng sẽ ra sao?[[Thành viên: Goodmorninghpvn|<span style="font-weight:bold:italic; color:darkgreen; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>_Morning</i></span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn|thảo luận]]) 06:40, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (UTC)
 
 
;Giữ