Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[1993]] chính phủ Việt Nam đã tổ chức, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, [[Trường Đại học Sư phạm Hà Nội|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I]] và [[Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội]] thành [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
 
Hiện tại, [[Đại học Quốc gia Hà Nội]] bao gồm [[Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]], [[Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Công nghệ]], [[Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội|Trường Đại học Ngoại ngữ]], [[Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Kinh tế]], [[Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Y Dược]], [[Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội|Trường Đại học Giáo dục]], Khoa[[Trường LuậtĐại học Việt - Nhật, KhoaĐại học Quốc tếgia Hà Nội|Trường Đại học Việt Nhật]], Khoa Luật và Khoa YQuốc Dượctế.
 
[[Đại học Quốc gia Hà Nội]] được kế thừa từ Đại học Tổng hợp với đội ngũ giảng viên cao cấp, trình độ chuyên môn cao, đây là mái nhà chung của các GS, PGS, TS, TSKH nhiều nhất cả nước.
Người dùng vô danh