Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Luật bản quyền Hoa Kỳ”

n
Đã thêm nhãn {{Thiếu nguồn gốc}}
n (Đã thêm nhãn {{Thiếu nguồn gốc}})
 
{{Thiếu nguồn gốc|date=tháng 3/2021}}
{{Bài về luật}}
'''Luật bản quyền Hoa Kỳ''' đặt ra các [[quy định]] liên quan tới [[quyền lợi]] cũng như giới hạn đối với các [[tác phẩm mỹ thuật]] và [[nghệ thuật]] trong phạm vi đất nước [[Hoa Kỳ]]. Bản [[luật]] này là một phần của bộ [[luật liên bang]], có quyền được thực thi dựa theo [[hiến pháp Hoa Kỳ]]. Trong đó (khoản I, mục 8, điều 8) có nêu rằng nhà nước có quyền ban hành mọi luật quản lý [[quyền tác giả]]. Nguyên văn phần đó là: