Khác biệt giữa các bản “Minh Thành Tổ”

Thông báo
(Thông báo)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{redirect|Chu Đệ|Chu Đệ vương}}{{Thông tin nhân vật hoàng gia
{{hatnote|Vì lý do kỹ thuật, "Chủ đề" bị đổi hướng đến đây. Đối với Chủ đề là một không gian tên tại Wikipedia, xem [[Wikipedia:Chủ đề]]}}
 
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Minh Thành Tổ
| tên gốc = 明成祖