Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đổi hướng/doc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Template:R_template_index R template index] các loại bản mẫu đổi hướng (Tiếng Anh).
}}
{{chú ý|1=Bản mẫu này dùng kiểu thứ tự liên kết đổi hướng mới bằng đun hoàn toàn theo Wikipedia tiếng Anh mặc định từ 20112021. Các bài viết từ 2021 về trước nếu vẫn dùng kiểu không có mô đun (không theo Wikipedia tiếng Anh thì hãy thêm tham số {{tlx|Đổi hướng|vi{{=}}yes}} để dùng kiểu cũ hoặc sửa lại cho đúng thứ tự trong tài liệu.''' Tuy nhiên, phương pháp tốt nhất vẫn là sửa lại cho đúng thứ tự sẽ tốt hơn việc thêm tham số trên. Lưu ý không nên sửa hoặc lùi lại phiên bản cũ của bản mẫu chỉ vì liên kết sai thứ tự.'''}}
* {{tlx|Đổi hướng|Foo}} → {{Đổi hướng|Foo}}
Mục đích của nó là để giảm sự nhầm lẫn bằng cách giúp người dùng có được trang dự định của họ nếu họ đã được chuyển hướng đến một trang khác trong khi, ví dụ, tìm kiếm một chủ đề. Một ví dụ sẽ là khi người dùng tìm kiếm cho [[Achilleus]] (như trong [[Achilleus (hoàng đế)|hoàng đế]]), nhưng kết thúc trên trang có tiêu đề [[Achilles]] (như anh hùng trong thần thoại) sau khi được chuyển hướng.