Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đổi hướng/doc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3}}
* {{tlx|Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}} (như được sử dụng trên trang [[Achilles]]) → {{Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}}
<includeonly>
[[Thể loại:Trang định hướng|*]]
[[Thể loại:Bản mẫu định hướng|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Bản mẫu đổi hướng|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Bản mẫu dùng ParserFunctions|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Ẩn khi in]]
</includeonly>