Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Tự Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Nghĩa quân Lý Tự Thành mỗi khi đến đâu đều phá quan phủ, mở kho lương chia cho nông dân. Tuy vậy nghĩa quân của Lý Tự Thành cũng trải qua nhiều thảm bại. Năm 1637, nghĩa quân bị lọt vào ổ mai phục, đội ngũ bị đánh tan, Lý Tự Thành cùng mười mấy người khác buộc phải lẩn trốn trong vùng rừng núi Thương Lạc.
 
Năm 1639, Lý Tự Thành dẫn quân xuống núi, nhưng lại bị vây khốn trong núi Ngư Phục - Ba Tây, ông dẫn 50 kỵ binh phá vây chạy về [[Hà Nam]]. Bấy giờ tỉnh Hà Nam đang bị đại hạn, hàng vạn nông dân kéo theo quân khởi nghĩa, khiến số quân tăng đến khoảng 60 vạn.
 
Năm 1641, Lý Tự Thành tự xưng là “Phụng Thiên Xướng Nghĩa Đại nguyên soái”, khuyến dụ nạn dân với ruộng đất và tài sản, kêu gọi khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa và cuộc đời của Lý Tự Thành gắn liền với huyền thoại về một cuộc tranh giành giang sơn của [[Minh Tư Tông|Sùng Trinh]] Hoàng đế và tranh giành mỹ nhân [[Trần Viên Viên]] với [[Ngô Tam Quế]] vào thời Minh mạt, Thanh sơ.
300

lần sửa đổi