Khác biệt giữa các bản “Giáo dục trung học”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm nội dung không nguồn
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Ở [[Việt Nam]], giáo dục trung học và giáo dục tiểu học nằm trong giai đoạn gọi là giáo dục phổ thông. Giáo dục trung học còn được chia ra làm hai bậc: [[Trung học cơ sở (Việt Nam)|trung học cơ sở]] và [[Trung học phổ thông (Việt Nam)|trung học phổ thông]]: Giáo dục trung học cơ sở kéo dài bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Điều kiện để vào lớp sáu là học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Giáo dục trung học phổ thông có thời gian ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Để vào lớp mười học sinh phải tốt nghiệp trung học cơ sở. Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học [[đại học]], [[cao đẳng]], trung học chuyên nghiệp, học nghề, hoặc đi vào cuộc sống lao động. Chương trình đại học thường kéo dài tối đa 4 năm học và chỉ kéo dài 1.5 năm khi đã học cao đẳng, cao đẳng học lâu hơn 1 năm khi không học bậc trung cấp, trung cấp học kéo dài lâu hơn tối đa 10 tháng sau khi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, tùy từng trường mà thời gian học sẽ kéo dài lâu hơn hoặc chậm hơn so với thời gian học của những trường học chuẩn quốc gia.<ref name="TDBK">{{Chú thích web|url=http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?TuKhoa=Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20ph%E1%BB%95%20th%C3%B4ng&ChuyenNganh=0&DiaLy=0&ItemID=17127|tiêu đề=Giáo dục phổ thông|nhà xuất bản=Từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam|ngày tháng= |ngày truy cập=ngày 19 tháng 11 năm 2013}}</ref>.
 
{{sơ khai}}
 
== Định nghĩa ==
# Cấp độ 1 - Giáo dục tiểu học hoặc giai đoạn đầu của giáo dục cơ bản
# Cấp độ 2 - Trung học cơ sở hoặc giai đoạn thứ hai của giáo dục cơ bản(Sơ trung)
# Cấp độ 3 - (Cao trung) Giáo dục trung học ( trung học phổ thông)
# Cấp độ 4 - Giáo dục sau trung học
# Cấp độ 5 - Giai đoạn đầu tiên của giáo dục đại học