Khác biệt giữa các bản “Tĩnh điện học”

Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
* [http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4252692.stm Man's static jacket sparks alert]". BBC News, ngày 16 tháng 9 năm 2005.
* [https://web.archive.org/web/20081217035930/http://www.zeusinc.com/pdf/Zeus_Static.pdf Static Electricity and Plastics]
* "[http://wolfsonelectrostatics.com/news/news-item12.asp Can shocks from static electricity damage your health?] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090705060435/http://wolfsonelectrostatics.com/news/news-item12.asp |date=2009-07-05 }}". Wolfson Electrostatics News pages.
* [http://amasci.com/weird/unusual/e-wall.html Invisible wall of static:]
*[http://www.nevaelectromagnetics.com/ElectrostaticsModeling.html Downloadable electrostatic BEM modules in MATLAB for simple capacitance problems] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304033545/http://www.nevaelectromagnetics.com/ElectrostaticsModeling.html |date=2016-03-04 }}
*[http://physics.gmu.edu/~joe/PHYS685/Topic1.pdf Introduction to Electrostatics: Point charges can be treated as a distribution using the Dirac delta function]
{{Library resources box
147.995

lần sửa đổi