Khác biệt giữa các bản “Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 64702398 của Susandema (thảo luận) không dự đoán tương lai)
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| insigniasize = 125px
| insigniacaption = [[Quốc huy Việt Nam]]
| image = Mr. Nguyen Phu Trong.jpg
| imagesize = 220px
| alt =
| incumbent = [[Nguyễn'' Phútrống Trọng]]''
| incumbentsince = [[23 tháng 10]] năm [[2018]]
| style = [[Chủ tịch nước]]
| member_of = [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội]] <br> [[Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam|Hội đồng Quốc phòng và An ninh]]<br>[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản]]<br>[[Quân ủy Trung ương Việt Nam|Quân ủy Trung ương]]<br>[[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]]<br>[[Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương]]