Khác biệt giữa các bản “Trung học cơ sở (Việt Nam)”

(Tôi đã thay đổi tên các môn học.)
#Tin học
#Giáo dục công dân
#Thể dục
#Âm nhạc
#Mĩ thuật
# [[Tiếng Nhật]]
# [[Tiếng Nga]]
#[[Âm nhạc]] (Các loại Đàn, hát, múa, ...)
#[[Thể thao]] ([[Bóng đá]], [[bóng rổ]], [[bơi ]]...)
#Làm MC dẫn chương trình
::...