Khác biệt giữa các bản “Trận Quan Độ”

n
(70.000 chỉ là số tù binh bị chôn sống, chưa tính số chết trận trước đó)
Thẻ: Lùi sửa
Trận Quan Độ đánh dấu sự suy yếu và từ đó đi tới chấm dứt hoàn toàn quyền lực của tập đoàn phong kiến Viên Thiệu, mở đường cho Tào Tháo làm chủ cả miền Bắc Trung Quốc, chiếm thế "thượng phong" trong cục diện "quần hùng" khi đó.
 
Viên Thiệu sau tiếp tục thất bại ở [[Thương Đình]], mấtqua đời 2 năm sau đó. 3Ba người con của Viên Thiệu là [[Viên Thượng]], [[Viên Hy]], [[Viên Đàm]] tranh giành quyền lực đánh nhau, lần lượt bị Tào Tháo tiêu diệt. Trận Quan Độ còn cho thấy tài năng quân sự tuyệt vời của Tào Tháo và sự yếu kém về khả năng lãnh đạo và quân sự của Viên Thiệu đồng thời để lại bài học lớn về lấy ít chống đông, lấy yếu thắng mạnh.
 
== Trong văn học ==
61.849

lần sửa đổi