Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
:::Lúc tôi mới trở lại Wikipedia thì đã có người chào đón nhiệt tình rồi. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 14:49, ngày 5 tháng 4 năm 2021 (UTC)
::::Anh nên coi lại cách ăn ở của mình [[Thành viên:Kill-Vearn| - '''Kill-Vearn''']] ([[Thảo luận Thành viên:Kill-Vearn|thảo luận]]) 14:55, ngày 5 tháng 4 năm 2021 (UTC)
:::::Still better than here [https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Kill-Vearn/Trang_ch%C3%ADnh_c%C3%A1_nh%C3%A2n]. I am busy now, have fun! [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:01, ngày 5 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Can_thi%E1%BB%87p_c%E1%BB%A7a_M%E1%BB%B9_v%C3%A0o_Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam#Thi%E1%BA%BFu_trung_l%E1%BA%ADp