Khác biệt giữa các bản “Trại giam Z30D”

Trang mới: “'''Trại giam Z30D''' (còn gọi là '''Trại giam Thủ Đức''')<ref>[https://www.binhthuan.gov.vn/4/469/37057/591332/tin-chinh-quyen/chu-tich-ubnd-tinh-tie…”
(Trang mới: “'''Trại giam Z30D''' (còn gọi là '''Trại giam Thủ Đức''')<ref>[https://www.binhthuan.gov.vn/4/469/37057/591332/tin-chinh-quyen/chu-tich-ubnd-tinh-tie…”)
(Không có sự khác biệt)