Deshi

Tham gia ngày 9 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
*Quê quán: [[Bắc Giang]]
SinhTừng là một sinh viên [[Khoa Vật lý]], Trường [[Đại học Khoa học Tự nhiên]], [[Đại học Quốc gia Hà Nội]], là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực [[khoa học vật liệu]].
 
Tôi học về chuyên ngành [[Từ học]] thực nghiệm nên những bài yêu thích của tôi liên quan nhiều đến vấn đề từ học, [[vật lý chất rắn]] và [[kính hiển vi điện tử]]. Ngoài ra, lịch sử cũng là một môn mà tôi yêu thích