Khác biệt giữa các bản “Phần mềm”

Đã lùi lại sửa đổi 64730795 của Trithucsoftware (thảo luận)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa Người dùng thêm liên kết chứa chính tên thành viên của mình Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Đã lùi lại sửa đổi 64730795 của Trithucsoftware (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
* [[Quản lý tài sản phần mềm]]
* [[Phần mềm nguồn mở|Phần mềm mã nguồn mở]]
*[http://www.banquyenphanmem.com phần mềm software]
 
==Tham khảo==