Khác biệt giữa các bản “Ảnh khỏa thân”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
File:Fine-art-nudepicture.jpg
File:Anterior view of human male, retouched.jpg|Ảnh trực diện cơ thể một [[người]] [[đàn ông]]
File:Front view of a woman.jpg|Ảnh trực diện cơ thể một [[người]] [[đànphụ nữ]]
File:Naked girl being filmed.jpg
File:Waiting at Home (Male Nude).tif|Người đàn ông khoả thân