Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| phối ngẫu 2 =
| chồng =
| vợ = [[Hùng Vương thứ XVIII|Mỵ Nương Ngọc Hoa]]
| con cái = <!-- ngăn cách bằng <br> -->
| tước hiệu =