Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tước hiệu =
| tước vị =
| cha = [[Họ Nguyễn |Nguyễn Cao Hành]].
| mẹ = [[Họ Đinh|Đinh Thị]]
| sinh = 304 TCN
| nơi sinh =